© Maïs Automatisering nv, 2019
STEENWOL
SPECIAAL VOOR GENERATIEVE STURING. Grotop Master Dry heeft evanals de Grotop Master een unieke bovenlaag met hogere dichtheid. De open structuur geeft de mat een droger karakter, terwijl de hydrofiele vezels de beschikbaarheid van water en voedingsstoffen in het hele substraatvolume waarborgen. Grotop Master Dry is de aangewezen mat voor telers die een sterkere generatieve sturing nastreven en via actief water- en klimaatmanagement hogere opbrengsten van topkwaliteit willen realiseren. Dát is Precision Growing voor duurzaam rendement.
VOOR BAANBREKENDE PRODUCTIE GRODAN Elite “ single plant system” maakt het mogelijk om uw teeltgrenzen te verleggen en uw rendement te verbeteren. Het Elite substraatconcept is gericht op het topsegment tomaat. Oftewel, moderne bedrijven die beschikken over een up to date watergeefsysteem, die met behulp van Precision Growing (precisieteelt) hun teeltresultaten naar een hoger niveau willen sturen. Proeven tonen aan dat, vergeleken met Grotop Master, significant hogere opbrengsten van 4 tot 7% mogelijk zijn.
PRODUCTWIJZER PRODUCTWIJZER PRODUCTWIJZER PRODUCTWIJZER PRODUCTWIJZER PRODUCTWIJZER PRODUCTWIJZER PRODUCTWIJZER PRODUCTWIJZER PRODUCTWIJZER
PERFECT VOOR PRECISION GROWING Grotop Master heeft een unieke vezelstructuur, die een volledige, fijn vertakte doorworteling van de mat bevordert. In combinatie met de uitstekende fysische eigenschappen, zoals vlotte herverzadiging en perfecte stuurbaarheid op watergehalte en EC, kan het gewas hierdoor maximaal presteren. Oók in perioden met hoge instraling. Deze eigenschappen maken de Grotop Master bij uitstek geschikt voor Precision Growing: het bewust sturen van klimaat, gewas en wortelomgeving in onderlinge samenhang voor een maximaal teeltrendement. Uiteraard met efficiënte benutting van water en voedingstoffen.
VOOR BETROUWBAAR PRODUCEREN Dankzij de ‘Next Generation’ vezeltechnologie biedt GRODAN Vital snelle herverzadiging binnen een ruim stuurbereik. Water en voedingstoffen worden homogeen over de mat verdeeld en de verschillen tussen de matten zijn nihil. Dit maakt de teelt ook een eenvoudige watergeefstrategie goed stuurbaar, wat een uniforme gewasontwikkeling bevordert. GRODAN Vital koppelt eenvoud aan een betrouwbaar teeltresultaat, maar leent zich ook perfect voor Precision Growing.
DE BASIS VOOR GENERATIEVE TEELTWIJZE GRODAN Vital Dry, gebaseerd op de Next Generation technologie, is door zijn relatief droge karakter het ideale substraat voor een generatieve teeltwijze. Dankzij de open, hydrofiele vezelstructuur wordt het voedingswater in de mat ook bij kleinere druppelbeurten snel en volledig ververst. Wie een poreus substraat zoekt dat snel ververst en een generatieve gewasreactie bevordert, kiest al snel voor GRODAN Vital Dry.
PRODUCTWIJZER PRODUCTWIJZER
SNELLE ONTWIKKELING BLADOPPERVLAK De verticale vezelstructuur van Grotop Expert bevordert een snelle doorworteling en een sterke, vegetatieve gewasontwikkeling. Dankzij de sterk ontwikkelde, homogeen verdeelde wortels nemen de planten gemakkelijk water en voedingstoffen op, waardoor zich snel veel bladmassa ontwikkelt. Dit vormt een solide basis voor permanente groeikracht en een hoog productiepotentieel.
GROSENS CONTUINU METING WATERGEHALTE, EC en TEMPERATUUR Het GroSens systeem geeft 24/7 realtime inzicht in het watergehalte (WG), de elektrische geleidbaarheid (EC) en de temperatuur van het steenwolsubstraat. Om deze gegevens direct en continue in grafische vorm weer te geven, kan het systeem op de meeste klimaatcomputers aangesloten worden.
PRODUCTWIJZER PRODUCTWIJZER
© Maïs Automatisering nv, 2019
STEENWOL
SPECIAAL VOOR GENERATIEVE STURING. Grotop Master Dry heeft evanals de Grotop Master een unieke bovenlaag met hogere dichtheid. De open structuur geeft de mat een droger karakter, terwijl de hydrofiele vezels de beschikbaarheid van water en voedingsstoffen in het hele substraatvolume waarborgen. Grotop Master Dry is de aangewezen mat voor telers die een sterkere generatieve sturing nastreven en via actief water- en klimaatmanagement hogere opbrengsten van topkwaliteit willen realiseren. Dát is Precision Growing voor duurzaam rendement.
VOOR BAANBREKENDE PRODUCTIE GRODAN Elite “ single plant system” maakt het mogelijk om uw teeltgrenzen te verleggen en uw rendement te verbeteren. Het Elite substraatconcept is gericht op het topsegment tomaat. Oftewel, moderne bedrijven die beschikken over een up to date watergeefsysteem, die met behulp van Precision Growing (precisieteelt) hun teeltresultaten naar een hoger niveau willen sturen. Proeven tonen aan dat, vergeleken met Grotop Master, significant hogere opbrengsten van 4 tot 7% mogelijk zijn.
PRODUCTWIJZER PRODUCTWIJZER PRODUCTWIJZER PRODUCTWIJZER PRODUCTWIJZER PRODUCTWIJZER PRODUCTWIJZER PRODUCTWIJZER PRODUCTWIJZER PRODUCTWIJZER
PERFECT VOOR PRECISION GROWING Grotop Master heeft een unieke vezelstructuur, die een volledige, fijn vertakte doorworteling van de mat bevordert. In combinatie met de uitstekende fysische eigenschappen, zoals vlotte herverzadiging en perfecte stuurbaarheid op watergehalte en EC, kan het gewas hierdoor maximaal presteren. Oók in perioden met hoge instraling. Deze eigenschappen maken de Grotop Master bij uitstek geschikt voor Precision Growing: het bewust sturen van klimaat, gewas en wortelomgeving in onderlinge samenhang voor een maximaal teeltrendement. Uiteraard met efficiënte benutting van water en voedingstoffen.
VOOR BETROUWBAAR PRODUCEREN Dankzij de ‘Next Generation’ vezeltechnologie biedt GRODAN Vital snelle herverzadiging binnen een ruim stuurbereik. Water en voedingstoffen worden homogeen over de mat verdeeld en de verschillen tussen de matten zijn nihil. Dit maakt de teelt ook een eenvoudige watergeefstrategie goed stuurbaar, wat een uniforme gewasontwikkeling bevordert. GRODAN Vital koppelt eenvoud aan een betrouwbaar teeltresultaat, maar leent zich ook perfect voor Precision Growing.
DE BASIS VOOR GENERATIEVE TEELTWIJZE GRODAN Vital Dry, gebaseerd op de Next Generation technologie, is door zijn relatief droge karakter het ideale substraat voor een generatieve teeltwijze. Dankzij de open, hydrofiele vezelstructuur wordt het voedingswater in de mat ook bij kleinere druppelbeurten snel en volledig ververst. Wie een poreus substraat zoekt dat snel ververst en een generatieve gewasreactie bevordert, kiest al snel voor GRODAN Vital Dry.
PRODUCTWIJZER PRODUCTWIJZER
SNELLE ONTWIKKELING BLADOPPERVLAK De verticale vezelstructuur van Grotop Expert bevordert een snelle doorworteling en een sterke, vegetatieve gewasontwikkeling. Dankzij de sterk ontwikkelde, homogeen verdeelde wortels nemen de planten gemakkelijk water en voedingstoffen op, waardoor zich snel veel bladmassa ontwikkelt. Dit vormt een solide basis voor permanente groeikracht en een hoog productiepotentieel.
GROSENS CONTUINU METING WATERGEHALTE, EC en TEMPERATUUR Het GroSens systeem geeft 24/7 realtime inzicht in het watergehalte (WG), de elektrische geleidbaarheid (EC) en de temperatuur van het steenwolsubstraat. Om deze gegevens direct en continue in grafische vorm weer te geven, kan het systeem op de meeste klimaatcomputers aangesloten worden.
PRODUCTWIJZER PRODUCTWIJZER