© Maïs Automatisering nv, 2019
LUCHTBEHANDELING
ECOFAN+: 25%zuiniger 50% stiller, 100% betrouwbaar De EcoFan+ is zowel toepasbaar als verticale ventilator, in serie of parallelle ventilatie, of als ventilator in combinatie met luchtslangen. De luchtslangen kunnen zowel onder het gewas als boven in de kas gemonteerd worden. Voor de EcoFan+ zijn luchtslangen beschikbaar in wit en transparant. Door het totaal vernieuwde ontwerp is de EcoFan+ tot maar liefst 25% zuiniger dan zijn voorganger. De EcoFan+ is daarmee een van de meest efficiënte ventilatoren op de markt. Door aanpassingen van de romp, optimalisatie van de waaierbladen en een geheel vernieuwde motor is het geluidsniveau met drie decibel afgenomen. De EcoFan+ is daarmee bijna 50% stiller dan zijn voorganger. Voldoet aan de ErP richtlijn 2020 Om de CO2-uitstoot tot en met het jaar 2020 met minimaal 20% terug te dringen, worden er vanuit de Europese Unie regelmatig nieuwe eisen gesteld aan de energieefficiëntie van producten. In 2020 is voor ventilatoren een nieuwe, strengere ErP-richtlijn van kracht. De EcoFan+ is zo ontworpen, dat hij volledig aan deze richtlijn voldoet.
PRODUCTWIJZER PRODUCTWIJZER PRODUCTWIJZER PRODUCTWIJZER
DIGITAL FAN Vanaf 2018 vervangen door de Ecofan+ reeks
PARRALEL- OF SERIEVENTIALTIE? Bij parallelventilatie hangen de ventilatoren naast elkaar in de kas, bijvoorbeeld langs het middenpad. De lucht wordt boven het gewas over een lange afstand weggeblazen naar de gevels. Door het drukverschil dat nu ontstaat, wordt er een tegengestelde luchtbeweging gecreëerd. Deze lucht beweegt zich terug naar het pad, door het gewas. Voor gewassen die gevoelig zijn voor sterke luchtbewegingen of voor teelten waarbij de kans bestaat op ziekteverspreiding via luchtverplaatsing, bieden serieventilatoren de juiste oplossing. Deze ventilatoren hangen achter elkaar in serie boven het gewas, als een slingerend lint van gevel tot gevel. Bij serieventilatie wordt de uitgeblazen lucht van de eerste ventilator weer aangezogen door de volgende. En zo verder. Op deze wijze wordt hoofdzakelijk de lucht boven de gewassen in beweging gezet. Indien dit proces maar lang genoeg duurt, ontstaat er een rustige verticale luchtbeweging tussen het gewas in. Doordat serieventilatoren beschikken over een toerenregelbare motor, kunt u de luchtbeweging geheel naar wens aanpassen. Afhankelijk van de situatie kiest u met behulp van de leverbare toerenregelaar voor een hogere of lagere luchtcapaciteit. Een lagere luchtsnelheid onder het kasdek vertaalt zich direct in een geringer energieverlies
VENTILATIE ONDER HET GEWAS De fans kunnen toegepast worden voor ventilatie onder het gewas. De perforatie van de recirculatieslangen wordt per project berekend en op maat gefabriceerd.
PRODUCTWIJZER PRODUCTWIJZER
VERTICALE VENTILATIE Het doel van de Verti-Fan® installatie is een verticale luchtbeweging te creëren zonder het gewas te belasten met te veel luchtbewegingen. Te veel luchtbewegingen kunnen nadelig zijn voor het gewas. De verticale luchtbeweging wordt bereikt door een ventilator bovenin de kas te monteren en hieraan een plastic slurf te bevestigen die de lucht gecontroleerd naar beneden transporteert. De lucht die onderin het gewas de slurf verlaat, zal zich over de grond verdelen en langzaam door het gewas weer naar boven stijgen. Het teveel aan warmte dat zich vaak bovenin de kas bevindt, wordt dan onderin het gewas benut waardoor er een behoorlijke energiebesparing mogelijk is. De luchtbeweging omhoog langs het gewas activeert de plant tot betere CO2 opname. Ook wordt het gewas droger, waardoor er minder kans is op schimmelziekten. De Verti-Fan® kan ook worden geïnstalleerd om koude lucht bij de luchtramen weg te zuigen en het gewas onderin te koelen.
GECONDITIONEERD TELEN MET ACTIEVE VENTILATIE Door de toenemende wens naar meer energiebesparing komt geconditioneerd telen steeds meer in de belangstelling in de glastuinbouw. Het actief ventileren van de kaslucht door aanzuiging van buitenlucht is een techniek die efficiënt en ook economisch rendabel is. Doordat in de meeste omstnadigheden de buitenlucht minder vocht bevat dan de kaslucht wordt de kas ontvochtigd. Daardoor kan een minimumbuis achterwege blijven en is een aanzienlijke energiebesparing mogelijk.
ECOFAN Vanaf 2018 vervangen door de Ecofan+ reeks
PRODUCTWIJZER PRODUCTWIJZER
© Maïs Automatisering nv, 2018
LUCHTBEHANDELING
ECOFAN+: 25%zuiniger 50% stiller, 100% betrouwbaar De EcoFan+ is zowel toepasbaar als verticale ventilator, in serie of parallelle ventilatie, of als ventilator in combinatie met luchtslangen. De luchtslangen kunnen zowel onder het gewas als boven in de kas gemonteerd worden. Voor de EcoFan+ zijn luchtslangen beschikbaar in wit en transparant. Door het totaal vernieuwde ontwerp is de EcoFan+ tot maar liefst 25% zuiniger dan zijn voorganger. De EcoFan+ is daarmee een van de meest efficiënte ventilatoren op de markt. Door aanpassingen van de romp, optimalisatie van de waaierbladen en een geheel vernieuwde motor is het geluidsniveau met drie decibel afgenomen. De EcoFan+ is daarmee bijna 50% stiller dan zijn voorganger. Voldoet aan de ErP richtlijn 2020 Om de CO2-uitstoot tot en met het jaar 2020 met minimaal 20% terug te dringen, worden er vanuit de Europese Unie regelmatig nieuwe eisen gesteld aan de energieefficiëntie van producten. In 2020 is voor ventilatoren een nieuwe, strengere ErP-richtlijn van kracht. De EcoFan+ is zo ontworpen, dat hij volledig aan deze richtlijn voldoet.
PRODUCTWIJZER PRODUCTWIJZER PRODUCTWIJZER PRODUCTWIJZER
DIGITAL FAN Vanaf 2018 vervangen door de Ecofan+ reeks
PARRALEL- OF SERIEVENTIALTIE? Bij parallelventilatie hangen de ventilatoren naast elkaar in de kas, bijvoorbeeld langs het middenpad. De lucht wordt boven het gewas over een lange afstand weggeblazen naar de gevels. Door het drukverschil dat nu ontstaat, wordt er een tegengestelde luchtbeweging gecreëerd. Deze lucht beweegt zich terug naar het pad, door het gewas. Voor gewassen die gevoelig zijn voor sterke luchtbewegingen of voor teelten waarbij de kans bestaat op ziekteverspreiding via luchtverplaatsing, bieden serieventilatoren de juiste oplossing. Deze ventilatoren hangen achter elkaar in serie boven het gewas, als een slingerend lint van gevel tot gevel. Bij serieventilatie wordt de uitgeblazen lucht van de eerste ventilator weer aangezogen door de volgende. En zo verder. Op deze wijze wordt hoofdzakelijk de lucht boven de gewassen in beweging gezet. Indien dit proces maar lang genoeg duurt, ontstaat er een rustige verticale luchtbeweging tussen het gewas in. Doordat serieventilatoren beschikken over een toerenregelbare motor, kunt u de luchtbeweging geheel naar wens aanpassen. Afhankelijk van de situatie kiest u met behulp van de leverbare toerenregelaar voor een hogere of lagere luchtcapaciteit. Een lagere luchtsnelheid onder het kasdek vertaalt zich direct in een geringer energieverlies
VENTILATIE ONDER HET GEWAS De fans kunnen toegepast worden voor ventilatie onder het gewas. De perforatie van de recirculatieslangen wordt per project berekend en op maat gefabriceerd.
PRODUCTWIJZER PRODUCTWIJZER
VERTICALE VENTILATIE Het doel van de Verti-Fan® installatie is een verticale luchtbeweging te creëren zonder het gewas te belasten met te veel luchtbewegingen. Te veel luchtbewegingen kunnen nadelig zijn voor het gewas. De verticale luchtbeweging wordt bereikt door een ventilator bovenin de kas te monteren en hieraan een plastic slurf te bevestigen die de lucht gecontroleerd naar beneden transporteert. De lucht die onderin het gewas de slurf verlaat, zal zich over de grond verdelen en langzaam door het gewas weer naar boven stijgen. Het teveel aan warmte dat zich vaak bovenin de kas bevindt, wordt dan onderin het gewas benut waardoor er een behoorlijke energiebesparing mogelijk is. De luchtbeweging omhoog langs het gewas activeert de plant tot betere CO2 opname. Ook wordt het gewas droger, waardoor er minder kans is op schimmelziekten. De Verti-Fan® kan ook worden geïnstalleerd om koude lucht bij de luchtramen weg te zuigen en het gewas onderin te koelen.
GECONDITIONEERD TELEN MET ACTIEVE VENTILATIE Door de toenemende wens naar meer energiebesparing komt geconditioneerd telen steeds meer in de belangstelling in de glastuinbouw. Het actief ventileren van de kaslucht door aanzuiging van buitenlucht is een techniek die efficiënt en ook economisch rendabel is. Doordat in de meeste omstnadigheden de buitenlucht minder vocht bevat dan de kaslucht wordt de kas ontvochtigd. Daardoor kan een minimumbuis achterwege blijven en is een aanzienlijke energiebesparing mogelijk.