© Maïs Automatisering nv, 2023
STEENWOL
VOOR BAANBREKENDE PRODUCTIE GRODAN Elite “ single plant system” maakt het mogelijk om uw teeltgrenzen te verleggen en uw rendement te verbeteren. Het Elite substraatconcept is gericht op het topsegment tomaat. Oftewel, moderne bedrijven die beschikken over een up to date watergeefsysteem, die met behulp van Precision Growing (precisieteelt) hun teeltresultaten naar een hoger niveau willen sturen. Proeven tonen aan dat, vergeleken met Grotop Master, significant hogere opbrengsten van 4 tot 7% mogelijk zijn.
PRODUCTWIJZER PRODUCTWIJZER PRODUCTWIJZER PRODUCTWIJZER PRODUCTWIJZER PRODUCTWIJZER
PERFECT VOOR PRECISION GROWING Grotop Master heeft een unieke vezelstructuur, die een volledige, fijn vertakte doorworteling van de mat bevordert. In combinatie met de uitstekende fysische eigenschappen, zoals vlotte herverzadiging en perfecte stuurbaarheid op watergehalte en EC, kan het gewas hierdoor maximaal presteren. Oók in perioden met hoge instraling. Deze eigenschappen maken de Grotop Master bij uitstek geschikt voor Precision Growing: het bewust sturen van klimaat, gewas en wortelomgeving in onderlinge samenhang voor een maximaal teeltrendement. Uiteraard met efficiënte benutting van water en voedingstoffen.
PRODUCTWIJZER PRODUCTWIJZER PRODUCTWIJZER PRODUCTWIJZER PRODUCTWIJZER PRODUCTWIJZER PRODUCTWIJZER PRODUCTWIJZER
GROSENS CONTUINU METING WATERGEHALTE, EC en TEMPERATUUR Het GroSens systeem geeft 24/7 realtime inzicht in het watergehalte (WG), de elektrische geleidbaarheid (EC) en de temperatuur van het steenwolsubstraat. Om deze gegevens direct en continue in grafische vorm weer te geven, kan het systeem op de meeste klimaatcomputers aangesloten worden.
GRODAN AO PLUG VERTICAL FARMING Consistent, reliable and firm Uniform density, firmness and fibrous Crop cycle optimization Package presentation of produce with roots Available in different plug sizes Ideal for lettuce, leafy greens and culinary herbs
PRODUCTWIJZER PRODUCTWIJZER
GRODAN CRESS PLATE FOR MICROGREENS Grodan Cress Plate is a stonewool substrate to grow microgreens and baby leaf crops. Key benefits • Thinnest Grodan product available • Consistent structure results in quick and easy germination • Uniform density allows for uniform water levels throughout the product resulting in even crop growth
PRODUCTWIJZER PRODUCTWIJZER PRODUCTWIJZER PRODUCTWIJZER
GRODAN SBS PLUG VERTICAL FARMING Grodan SBS plugs will provide a uniform germination and a high succes rate. The shape and firmness of the plugs are of a quality that makes processing significantly easier, whether that processing is mechanical or manual. Every plug has a uniform density, firmness and fibrous structure. This means that distribution of water, nutrients and pH-value is also uniform, which has a beneficial effect on germination results and initial crop development.
© Maïs Automatisering nv, 2023
STEENWOL
VOOR BAANBREKENDE PRODUCTIE GRODAN Elite “ single plant system” maakt het mogelijk om uw teeltgrenzen te verleggen en uw rendement te verbeteren. Het Elite substraatconcept is gericht op het topsegment tomaat. Oftewel, moderne bedrijven die beschikken over een up to date watergeefsysteem, die met behulp van Precision Growing (precisieteelt) hun teeltresultaten naar een hoger niveau willen sturen. Proeven tonen aan dat, vergeleken met Grotop Master, significant hogere opbrengsten van 4 tot 7% mogelijk zijn.
PRODUCTWIJZER PRODUCTWIJZER PRODUCTWIJZER PRODUCTWIJZER PRODUCTWIJZER PRODUCTWIJZER PRODUCTWIJZER PRODUCTWIJZER PRODUCTWIJZER PRODUCTWIJZER
PERFECT VOOR PRECISION GROWING Grotop Master heeft een unieke vezelstructuur, die een volledige, fijn vertakte doorworteling van de mat bevordert. In combinatie met de uitstekende fysische eigenschappen, zoals vlotte herverzadiging en perfecte stuurbaarheid op watergehalte en EC, kan het gewas hierdoor maximaal presteren. Oók in perioden met hoge instraling. Deze eigenschappen maken de Grotop Master bij uitstek geschikt voor Precision Growing: het bewust sturen van klimaat, gewas en wortelomgeving in onderlinge samenhang voor een maximaal teeltrendement. Uiteraard met efficiënte benutting van water en voedingstoffen.
PRODUCTWIJZER PRODUCTWIJZER PRODUCTWIJZER PRODUCTWIJZER
GROSENS CONTUINU METING WATERGEHALTE, EC en TEMPERATUUR Het GroSens systeem geeft 24/7 realtime inzicht in het watergehalte (WG), de elektrische geleidbaarheid (EC) en de temperatuur van het steenwolsubstraat. Om deze gegevens direct en continue in grafische vorm weer te geven, kan het systeem op de meeste klimaatcomputers aangesloten worden.
PRODUCTWIJZER PRODUCTWIJZER PRODUCTWIJZER PRODUCTWIJZER PRODUCTWIJZER PRODUCTWIJZER