© Maïs Automatisering nv, 2024
TUINBEREGENING
VOOR ELKE TOEPASSING DE JUISTE SPROEIER Beregenen is meer dan water geven. De keuze van de sproeier en de afstand tussen de sproeiers zijn bepalend voor de uniformiteit van de besproeiing. Daarnaast wordt er rekening gehouden met het type planten, de bodem en de algemene omstandigheden van het terrein. Elke sproeier heeft daarnaast zijn ideale werkdruk en bijhorend waterverbruik. Maïs Automatisering berekent voor iedere situatie de diameter van de leidingen, het drukverlies over de volledige installatie en de noodzakelijke aanvoerdruk. Uiteraard is het eenvoudiger om een beregening te installeren bij de aanleg van uw tuin. Bij bestaande tuinen wordt aangepast materiaal gebruikt om de impact op uw bestaande aanplant zo veel mogelijk te beperken.
AANGEPASTE STURING Bij Maïs Automatisering kan u terecht voor eenvoudige sturingen op batterijen tot en met computergestuurde regelingen met afstandsbediening en datalogging. Voor ieder budget en iedere wens is er een gepast voorstel.
SENSOREN Met enkele klimatologische sensoren kan u de beregening perfect aanpassen aan de weersomstandigheden. een regensensor stelt de beregening een bodemsensor stuurt de beregening aan in functie van het vochtgehalte in de bodem een vorstsensor verhindert beregening bij te lage temperaturen een windsensor onderbreekt de beregening bij stormweer Daarnaast zijn er debietsmetingen met flowcontrole beschikbaar om een inzicht te krijgen in het waterverbruik en beveiligd te zijn tegen leidingbreuk.
© Maïs Automatisering nv, 2024
TUINBEREGENING
VOOR ELKE TOEPASSING DE JUISTE SPROEIER Beregenen is meer dan water geven. De keuze van de sproeier en de afstand tussen de sproeiers zijn bepalend voor de uniformiteit van de besproeiing. Daarnaast wordt er rekening gehouden met het type planten, de bodem en de algemene omstandigheden van het terrein. Elke sproeier heeft daarnaast zijn ideale werkdruk en bijhorend waterverbruik. Maïs Automatisering berekent voor iedere situatie de diameter van de leidingen, het drukverlies over de volledige installatie en de noodzakelijke aanvoerdruk. Uiteraard is het eenvoudiger om een beregening te installeren bij de aanleg van uw tuin. Bij bestaande tuinen wordt aangepast materiaal gebruikt om de impact op uw bestaande aanplant zo veel mogelijk te beperken.
AANGEPASTE STURING Bij Maïs Automatisering kan u terecht voor eenvoudige sturingen op batterijen tot en met computergestuurde regelingen met afstandsbediening en datalogging. Voor ieder budget en iedere wens is er een gepast voorstel.
SENSOREN Met enkele klimatologische sensoren kan u de beregening perfect aanpassen aan de weersomstandigheden. een regensensor stelt de beregening een bodemsensor stuurt de beregening aan in functie van het vochtgehalte in de bodem een vorstsensor verhindert beregening bij te lage temperaturen een windsensor onderbreekt de beregening bij stormweer Daarnaast zijn er debietsmetingen met flowcontrole beschikbaar om een inzicht te krijgen in het waterverbruik en beveiligd te zijn tegen leidingbreuk.