© Maïs Automatisering nv, 2023
PRIVA PRODUCTWIJZER PRODUCTWIJZER
PRIVA CONNEXT: EENVOUDIG INZICHT EN CONTROLE OP ALLE PROCESSEN Bij uw bedrijfsvoering komt steeds meer kijken. Welk gewas u ook teelt, het is voor uw bedrijf en gewas van groot belang dat u invloed hebt op en inzicht krijgt in de processen in uw bedrijf. Om succesvol te kunnen zijn en continuïteit te creëren is het noodzakelijk de optimale groeiomstandigheden te creëren voor uw gewas. Met de Priva Connext procescomputer verbindt en beheert u alle processen én bent u voorbereid op de toekomst. Stabiliteit Als teler bent u continu bezig met het verhogen van uw opbrengst en het verbeteren van de kwaliteit van uw gewas. Tegelijkertijd wilt u de productiekosten in de hand houden. Tuinbouwautomatisering is tegenwoordig dan ook heel gewoon. Of het nu gaat om verschillende meet- en regelsystemen of systemen die communiceren met pompen, motoren, WKK's, schermdoeken en uiteenlopende sensoren. Met de Priva Connext procescomputer creëert u één centraal netwerk. Het koppelen van álle systemen en regelingen is zo eenvoudig, betrouwbaar én stabiel. De bekabeling is minimaal en het netwerk is op afstand te monitoren. En storingen zijn snel te signaleren en op te lossen. Inclusief Regelingenbibliotheek De Priva Connext wordt geleverd inclusief de Priva Regelingenbibliotheek. Hiermee hebt u de controle over uw energiecentrum met ketels, WKK's, warmtepompen, buffertanks en CO2. Met de klimaatregelingen kunt u standaard een groot aantal zaken instellen. Zoals ventileren, verwarmen, doeken, CO2, belichting, luchtbehandeling. Én uw watervoorziening en aansturing van uw meststoffendosering gebeurt centraal.
PRODUCTWIJZER PRODUCTWIJZER PRODUCTWIJZER PRODUCTWIJZER
PRIVA OFFICE: HELDER EN OVERZICHTELIJK Met het gebruiksvriendelijke bedieningsprogramma Priva Office Direct hebt u in één oogopslag inzicht in de zaken die ú wilt. Helder en overzichtelijk. En gekoppeld aan het managementinformatiesysteem Priva Fusion hebt u met de Priva Connext procescomputer ook uw bedrijfsvoering direct in beeld. U kunt hiermee klimaatdata met data over arbeid, productie en gewas combineren en geheel nieuwe inzichten verwerven over uw gewas en bedrijf.
SENSOREN Priva levert een breed scala aan sensoren voor de tuinbouw. Ze vallen op door hun bijzondere functionaliteit, maar bieden u vooral voordelen door de integratie met de Priva Intégro proces- computer. De door de sensoren gegenereerde informatie wordt in de Intégro gebruikt om bijvoorbeeld de CO2-dosering, de raamstand, het schermdoek of de verwarming op intelligente wijze te sturen. Priva heeft speciale sensoren voor onder andere CO2-gehalte, temperatuur, relatieve luchtvochtigheid, regen, wind (snelheid en richting), licht, planttemperatuur en vochtgehalte.
PRODUCTWIJZER PRODUCTWIJZER
KLIMAATADVIES Uw gewas verdient het best mogelijke groeiklimaat en dus streeft u naar een optimale regeling van alle processen. Een goed ingeregelde procescomputer neemt u daarbij werk uit handen en zorgt voor een stabiel en optimaal groeiklimaat. Maïs Automatisering en de Priva klimaatadviseur kunnen u ondersteunen bij de vertaalslag van uw gewenste teeltstrategie naar uw procescomputer zodat u steeds het gewenste resultaat haalt uit uw teelt, óók bij wisselende buitenomstandigheden.
PRODUCTWIJZER PRODUCTWIJZER
ENERGIEADVIES Energie is in de tuinbouw een belangrijke kostenpost. Maar dat niet alleen. De juiste inzet van de beschikbare energiebronnen bepaalt óók of u de gewenste opbrengst en kwaliteit kunt realiseren. Het gebruik van water, energie en het kasklimaat hangen immers nauw met elkaar samen. Het optimaliseren van het gebruik en de instellingen in uw procescomputer is daarom een flinke uitdaging. Maïs Automatisering en de energieadviseur van Priva kunnen u hierbij helpen.
PRODUCTWIJZER PRODUCTWIJZER
BUIENRADAR Deze module helpt schade door windstoten aan uw gewas, de kasconstructie en installaties voorkomen. Ramen en doeken worden tijdig naar een veilige stand gestuurd. Afhankelijk van de verwachte tijd tot de bui en de bijbehorende regenintensiteit, zorgt de module voor actie richting uw Priva procescomputer: • via alarmering: de procescomputer genereert een alarm met daarin de verwachte regenintensiteit. Zo weet u dat er een risicovolle situatie kan ontstaan en kunt u eventueel vooraf extra maatregelen nemen. • door sturing naar een veilige stand: de procescomputer stuurt de ramen naar de ingestelde veilige stand. Indien nodig kunnen ook (buiten)doeken gestuurd worden.
© Maïs Automatisering nv, 2023
PRIVA PRODUCTWIJZER PRODUCTWIJZER
PRIVA CONNEXT: EENVOUDIG INZICHT EN CONTROLE OP ALLE PROCESSEN Bij uw bedrijfsvoering komt steeds meer kijken. Welk gewas u ook teelt, het is voor uw bedrijf en gewas van groot belang dat u invloed hebt op en inzicht krijgt in de processen in uw bedrijf. Om succesvol te kunnen zijn en continuïteit te creëren is het noodzakelijk de optimale groeiomstandigheden te creëren voor uw gewas. Met de Priva Connext procescomputer verbindt en beheert u alle processen én bent u voorbereid op de toekomst. Stabiliteit Als teler bent u continu bezig met het verhogen van uw opbrengst en het verbeteren van de kwaliteit van uw gewas. Tegelijkertijd wilt u de productiekosten in de hand houden. Tuinbouwautomatisering is tegenwoordig dan ook heel gewoon. Of het nu gaat om verschillende meet- en regelsystemen of systemen die communiceren met pompen, motoren, WKK's, schermdoeken en uiteenlopende sensoren. Met de Priva Connext procescomputer creëert u één centraal netwerk. Het koppelen van álle systemen en regelingen is zo eenvoudig, betrouwbaar én stabiel. De bekabeling is minimaal en het netwerk is op afstand te monitoren. En storingen zijn snel te signaleren en op te lossen. Inclusief Regelingenbibliotheek De Priva Connext wordt geleverd inclusief de Priva Regelingenbibliotheek. Hiermee hebt u de controle over uw energiecentrum met ketels, WKK's, warmtepompen, buffertanks en CO2. Met de klimaatregelingen kunt u standaard een groot aantal zaken instellen. Zoals ventileren, verwarmen, doeken, CO2, belichting, luchtbehandeling. Én uw watervoorziening en aansturing van uw meststoffendosering gebeurt centraal.
PRODUCTWIJZER PRODUCTWIJZER PRODUCTWIJZER PRODUCTWIJZER
PRIVA OFFICE: HELDER EN OVERZICHTELIJK Met het gebruiksvriendelijke bedieningsprogramma Priva Office Direct hebt u in één oogopslag inzicht in de zaken die ú wilt. Helder en overzichtelijk. En gekoppeld aan het managementinformatiesysteem Priva Fusion hebt u met de Priva Connext procescomputer ook uw bedrijfsvoering direct in beeld. U kunt hiermee klimaatdata met data over arbeid, productie en gewas combineren en geheel nieuwe inzichten verwerven over uw gewas en bedrijf.
SENSOREN Priva levert een breed scala aan sensoren voor de tuinbouw. Ze vallen op door hun bijzondere functionaliteit, maar bieden u vooral voordelen door de integratie met de Priva Intégro proces- computer. De door de sensoren gegenereerde informatie wordt in de Intégro gebruikt om bijvoorbeeld de CO2-dosering, de raamstand, het schermdoek of de verwarming op intelligente wijze te sturen. Priva heeft speciale sensoren voor onder andere CO2-gehalte, temperatuur, relatieve luchtvochtigheid, regen, wind (snelheid en richting), licht, planttemperatuur en vochtgehalte.
PRODUCTWIJZER PRODUCTWIJZER
KLIMAATADVIES Uw gewas verdient het best mogelijke groeiklimaat en dus streeft u naar een optimale regeling van alle processen. Een goed ingeregelde procescomputer neemt u daarbij werk uit handen en zorgt voor een stabiel en optimaal groeiklimaat. Maïs Automatisering en de Priva klimaatadviseur kunnen u ondersteunen bij de vertaalslag van uw gewenste teeltstrategie naar uw procescomputer zodat u steeds het gewenste resultaat haalt uit uw teelt, óók bij wisselende buitenomstandigheden.
PRODUCTWIJZER PRODUCTWIJZER
ENERGIEADVIES Energie is in de tuinbouw een belangrijke kostenpost. Maar dat niet alleen. De juiste inzet van de beschikbare energiebronnen bepaalt óók of u de gewenste opbrengst en kwaliteit kunt realiseren. Het gebruik van water, energie en het kasklimaat hangen immers nauw met elkaar samen. Het optimaliseren van het gebruik en de instellingen in uw procescomputer is daarom een flinke uitdaging. Maïs Automatisering en de energieadviseur van Priva kunnen u hierbij helpen.
BUIENRADAR Deze module helpt schade door windstoten aan uw gewas, de kasconstructie en installaties voorkomen. Ramen en doeken worden tijdig naar een veilige stand gestuurd. Afhankelijk van de verwachte tijd tot de bui en de bijbehorende regenintensiteit, zorgt de module voor actie richting uw Priva procescomputer: • via alarmering: de procescomputer genereert een alarm met daarin de verwachte regenintensiteit. Zo weet u dat er een risicovolle situatie kan ontstaan en kunt u eventueel vooraf extra maatregelen nemen. • door sturing naar een veilige stand: de procescomputer stuurt de ramen naar de ingestelde veilige stand. Indien nodig kunnen ook (buiten)doeken gestuurd worden.
PRODUCTWIJZER PRODUCTWIJZER