© Maïs Automatisering nv, 2024
DRAADLOZE MONITORING

MEER INZICHT

De interesse in data blijft groeien. Daarmee groeit ook de vraag naar meer en nieuwe sensoren om data te genereren. Telers kunnen nu de Priva-Aranet draadloze sensoren koppelen aan Priva’s Open Platform. Hierdoor kunnen ze alle data overzichtelijk bekijken in de online applicatie Priva Operator waarmee klimaat, water en energie op afstand kunnen worden beheerd. Op deze manier kunnen telers hun data analyseren en instellingen veranderen op basis van nieuwe inzichten, allemaal in één overzicht. De integratie van sensor- en kasdata creëert meer mogelijkheden voor diepgaande analyses waarmee telers hun teeltstrategie kunnen verbeteren.”

BESCHIKBARE SENSOREN

Luchttemperatuur en -vochtigheid PAR-lichtniveau CO2-niveau Watergehalte in het substraat Zoutgehalte (EC) in het substraat Temperatuur van het substraat Gewicht van het substraat en de planten Microvariatie van de stamdiameter IR plant sensor folder wireless sensors NL folder wireless sensors EN

VOORDELEN DRAADLOZE SENSOREN

De klimaatomstandigheden in de kas zijn doorgaans niet overal hetzelfde. Om deze mogelijke variaties waar te nemen en daarop te kunnen inspelen, zijn meer sensoren in de kas nodig. Het installeren van bekabelde sensoren is echter duur, vanwege de nieuwe bekabeling en installatie door een monteur. Draadloze sensoren zijn goedkoper en flexibel te plaatsen op elke locatie in de kas. Of het nu gaat om het meten van het microklimaat rond de top van de planten óf rond de vruchten in het onderste deel; je kunt zelf beslissen welke aanvullende data je wilt verzamelen om meer inzicht te krijgen in de omgeving waarin het gewas groeit.
© Maïs Automatisering nv, 2024
DRAADLOZE MONITORING

MEER INZICHT

De interesse in data blijft groeien. Daarmee groeit ook de vraag naar meer en nieuwe sensoren om data te genereren. Telers kunnen nu de Priva-Aranet draadloze sensoren koppelen aan Priva’s Open Platform. Hierdoor kunnen ze alle data overzichtelijk bekijken in de online applicatie Priva Operator waarmee klimaat, water en energie op afstand kunnen worden beheerd. Op deze manier kunnen telers hun data analyseren en instellingen veranderen op basis van nieuwe inzichten, allemaal in één overzicht. De integratie van sensor- en kasdata creëert meer mogelijkheden voor diepgaande analyses waarmee telers hun teeltstrategie kunnen verbeteren.”

VOORDELEN DRAADLOZE SENSOREN

De klimaatomstandigheden in de kas zijn doorgaans niet overal hetzelfde. Om deze mogelijke variaties waar te nemen en daarop te kunnen inspelen, zijn meer sensoren in de kas nodig. Het installeren van bekabelde sensoren is echter duur, vanwege de nieuwe bekabeling en installatie door een monteur. Draadloze sensoren zijn goedkoper en flexibel te plaatsen op elke locatie in de kas. Of het nu gaat om het meten van het microklimaat rond de top van de planten óf rond de vruchten in het onderste deel; je kunt zelf beslissen welke aanvullende data je wilt verzamelen om meer inzicht te krijgen in de omgeving waarin het gewas groeit.

BESCHIKBARE SENSOREN

Luchttemperatuur en -vochtigheid PAR-lichtniveau CO2-niveau Watergehalte in het substraat Zoutgehalte (EC) in het substraat Temperatuur van het substraat Gewicht van het substraat en de planten Microvariatie van de stamdiameter IR plant sensor folder wireless sensors NL folder wireless sensors EN